Czas presente i odmiana czasowników regularnych

Czas presente i odmiana czasowników regularnych

Czas presente de indicativo to czas za pomocą którego opisujemy czynności codzienne, zwyczajowe jak i czynności dziejące się w momencie mówienia:

Estudio español todos los días. Uczę się hiszpańskiego codziennie.

Puedes venir porque no hago nada. Możesz przyjść bo nic nie robię.

 

Formy tego czasu są uzależnione od dwuliterowej końcówki bezokolicznika (ar/er/ir). Przed dodaniem odpowiedniej końcówki osobowej należy usunąć wspomnianą dwuliterową końcówkę bezokolicznika:

końcówka –AR trabajar końcówka –ER deber końcówka –IR vivir
Yo trabajo debo vivo
trabajas debes vives
Él/ Ella/ Usted trabaja debe vive
Nosotros trabajamos debemos vivimos
Vosotros trabajáis debéis vivís
Ellos/ Ellas/ Ustedes trabajan deben viven

 

Przykładowe czasowniki regularne w czasie presente:

AR

ER

IR

andar- chodzić meter- wkładać abrir- otwierć
tomar- spożywać beber- pić escribir- pisać
bailar- tańczyć comer- jeść partir- dzielić
trabajar- pracować correr- biegać recibir- otrzymać
estudiar- uczyć się; studiować comprender- rozumieć partir- dzielić
hablar- mówić responder- odpowiadać vivir- mieszkać, żyć
escuchar- słuchać deber- mieć powinność decidir- decydować
cocinar- gotować prometer- obiecać existir- istnieć
llamar- dzwonić; nazywać esconder- chować describir- opisać

 

Uzupełnij zdania:

Mi madre ………………………….. (cocinar) muy bien.

Nosotros no …………………………… (vivir) en Mardid.

Natalia ……………………………… (escribir) poemas.

Yo no ……………………………… (comprender) nada.

Los viernes ……………………………… (bailar, ellos) en la discoteca.

¿Qué música …………………………….. (escuchar, tú)?

No ………………………………… (deber, vosotros) beber alcohol.

 

Odpowiedzi:

cocina; vivimos; escribe; comprendo; bailan; escuchas; debéis.

Chcesz więcej ćwiczeń? Kliknij w link poniżej:

czasowniki regularne pdf

Chcesz zrobić dużo więcej ćwiczeń? Mam dla Ciebie idealny KURS. Zapraszam!