Hiszpańska liczba mnoga

Hiszpańska liczba mnoga

Umiejętność tworzenia liczby mnogiej jest jedną z podstawowych umiejętności jakie musisz posiąść by móc tworzyć zdania w języku hiszpańskim. Jak zaraz się przekonasz, ten temat choć tak istotny nie sprawi Ci większych problemów.

Tworzymy liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników w bardzo prosty sposób. Jeśli rzeczownik lub przymiotnik kończy się na samogłoskę, dodajemy jedynie literę -s:

cama→ camas (łóżko→ łóżka)

abuelo→ abuelos (dziadek→ dziadkowie)

blanco→ blancos (biały→ biali)

inteligente→ inteligentes (inteligentny→ inteligentni) .

 

Jeśli rzeczownik lub przymiotnik kończą się na spółgłoskę, dodawać będziemy -es:

profesor→ profesores (nauczyciel→ nauczyciele)

conductor→ conductores (kierowca→ kierowcy)

azul→ azules (niebieski→ niebieskie/niebiescy)

cordial→ cordiales (serdeczny→ serdeczni).

 

Pamiętaj że jeśli forma pojedyncza ma akcent graficzny na ostatniej sylabie, zniknie on wraz z przejściem w liczbę mnogą:

alemán→ alemanes (Niemiec/niemiecki→ Niemcy/niemieccy)

Jeżeli akcent w liczbie pojedynczej wypada na przedostatnią lub wcześniejszą sylabę, zachowa się:

médico→ médicos.

 

Ćwiczenie

Stwórz liczbę mnogą:

perro blanco

conductor prudente

coche rápido

chica bonita

pastor alemán

bombero italiano

mujer seductora

agricultor delgado

 

Rozwiązania:

perros blancos

conductores prudentes

coches rápidos

chicas bonitas

pastores alemanes

bomberos italianos

mujeres seductoras

agricultores delgados

 

Jak widzisz, hiszpańska liczba mnoga to prosta sprawa!