Pronombres indefinidos ćwiczenia

Pronombres indefinidos ćwiczenia

Czy hiszpańskie pronombres indefinidos czyli zaimki nieokreślone sprawiają Ci jakąś trudność?

Hiszpańskie indefinidos możemy podzielić na dwie grupy: odmienne i nieodmienne.

Do nieodmiennych należą odwołujące się do rzeczy algo (coś), nada (nic) a także odwołujące się do osób alguien (ktoś) i nadie (nikt). Przykłady:

No hay nada en la nevera. Nie ma nic w lodówce.

Alguien me ha llamado hoy. Ktoś do mnie zadzwonił dzisiaj.

Do odmiennych indefinidos należą te które zarówno mogą się odwoływać do osób jak i do rzeczy. Odmieniają się one przez liczby i rodzaje:

algún/alguno jakiś

alguna jakaś

algunos jacyś

algunas jakieś

oraz formy przeczące:

ningún/ninguno żaden

ninguna żadna

ningunos żadni

ningunas żadne

Zwróć uwagę na to że wśród form męskich pojedynczych mamy do czynienia z dwiema opcjami tak w przypadku formy twierdzącej (algún/alguno) jak i przeczącej (ningún/ninguno).

Ich znaczenie jest identyczne jednak formy zakończone na -o mają zastosowanie wtedy gdy po nich nie pojawia się rzeczownik (wiadomo z kontekstu o czym mówimy i użycie rzeczownika nie jest konieczne):

Ninguno es digno.  Żaden nie jest godzien.

Tengo alguno. Mam jakiegoś.

Formy skrócone algúnningún używamy bezpośrednio przed rzeczownikiem:

¿Tienes algún problema? Czy masz jakiś problem? *Rzeczownik problema jest męski (el problema).

No tengo ningún problema. Nie mam żadnego problemu.

Wszystkie formy żeńskie oraz męskie mnogie mogą być używane bezpośrednio przed rzeczownikiem jak i bez jego obecności.

Czy hiszpańskie pronombres indefinidos nadal sprawiają Ci problemy? Sprawdź się!