Przymiotniki dzierżawcze w języku hiszpańskim

Przymiotniki dzierżawcze w języku hiszpańskim

Przymiotniki dzierżawcze w języku hiszpańskim to formy występujące przed rzeczownikiem i mówiące do kogo rzecz (nie tylko) wyrażona rzeczownikiem należy.

Dla przykładu w tabelce podane są rzeczownik męski coche (samochód) oraz żeński gata (kotka). Pierwsza kolumna to podstawowe zaimki osobowe: ja, ty, on/ona itd. Dryga kolumna to liczba pojedyncza, trzecia kolumna to liczba mnoga. Zauważ że formy dzierżawcze z drugiej i trzeciej kolumny różni jedynie litera s związana z liczbą mnogą. Nie chodzi jednak o liczbę mnogą osób do których coś należy a o rzecz należącą do kogoś:

yo

mi coche/gata

mis coches/gatas

tu coche/gata

tus coches/gatas

él/ella

su coche/gata

sus coches/gatas

nosotros

nuestro coche/nuestra gata

nuestros coches/ nuestras gatas

vosotros

vuestro coche/vuestra gata

vuestros coches/ vuestras gatas

ellos/ellas

su coche/gata

sus coches/gatas

Pamiętaj że nie możesz jednocześnie użyć przymiotnika dzierżawczego i rodzajnika:

albo el gato albo mi gato;

albo los coches albo mis coches.

Mam nadzieję widzisz że przymiotniki dzierżawcze to nic trudnego.

Zrób ćwiczenia:

dzierżawcze