Tworzenie rodzaju żeńskiego w języku hiszpańskim

Tworzenie rodzaju żeńskiego w języku hiszpańskim

Każdy rzeczownik w języku hiszpańskim musi być rodzaju męskiego lub żeńskiego. Jeśli dany rzeczownik oznacza osobę, najczęściej może mieć on postać męską lub żeńską. W słowniku zazwyczaj spotkasz się z formą męską ponieważ łatwiej jest stworzyć formę żeńską od męskiej niż na odwrót. Zobacz jakie to proste!

Żeńską formę rzeczownika tworzymy poprzez dodanie litery –a do rzeczownika męskiego który kończy się na spółgłoskę:

el profesor →la profesora

Jeśli rzeczownik męski kończy się na –o, zamienimy tę literę na –a:

el camarero →la camarera

Gdy forma męska kończy się na –e, -í lub –a, forma żeńska będzie brzmieć identycznie:

el turista → la turista

el estudiante → la estudiante

el omaní → la omaní

Wyjątkiem będą wyrazy zakończone na -ente ponieważ ta końcówka wymienia się na -enta:

el presidente → la presidenta

el dependiente → la dependienta

To prawie wszystko, jeśli jednak chcesz zgłębić jeszcze bardziej ten temat, czytaj dalej.

AKCENT GRAFICZNY

Jeśli forma męska posiada akcent graficzny w ostatniej sylabie, forma żeńska będzie bez akcentu:

alemán → alemana

Wyjątkiem od tej reguły będzie przypadek rzeczowników kończących się na akcentowaną samogłoskę, przykładem tutaj będzie wymieniany powyżej Omańczyk:

el omaní → la omaní

Gdy zaś forma męska posiada akcent na przedostatnią lub wcześniejszą sylabę, akcent graficzny zostanie zachowamy:

médico → médica

Chcesz się sprawdzić? Pobierz plik pdf z ćwiczeniami:

rodzaj żeński pdf