Czas presente i odmiana czasowników regularnych

Czas presente de indicativo to czas za pomocą którego opisujemy czynności codzienne, zwyczajowe jak i … Czytaj dalej Czas presente i odmiana czasowników regularnych