Hiszpańskie czasowniki nieregularne (presente de indicativo)

Hiszpańskie czasowniki nieregularne (presente de indicativo)

Czy znasz już czasowniki nieregularne w czasie presente de indicativo? Nie moglie mogłeś znaleźć lepszego miejsca by je poznać, przypomnieć bądź utrwalić. Mamy dla Ciebie film, ćwiczenia, artykuł oraz zestaw Quizlet!

FILM na YouTube

Zobacz nasz film o czasownikach nieregularnych w czasie presente de indicativo!

ARTYKUŁ

Hiszpańskie czasowniki nieregularne możemy podzielić na kilka kategorii.

Pierwszą kategorią są czasowniki z nieregularnością samogłoskową. Nieregularność ta polega na zamianie samogłosek w temacie czasownika, nie w jego końcówce. Końcówki osobowe są takie same jak w przypadku czasowników regularnych.

Zauważ że nieregularność nie dotyka form nosotros (my) i vosotros (wy), są one regularne.

E→IE

E→I

O→UE

U→UE

infinitivo

querer

repetir

poder

jugar

yo

quiero

repito

puedo

juego

quieres

repites

puedes

juegas

él/ella

quiere

repite

puede

juega

nosotros

queremos

repetimos

podemos

jugamos

vosotros

queréis

repetís

podéis

jugáis

ellos/ellas

quieren

repiten

pueden

juegan

Pamiętaj że czasowniki odmienione powyżej to przykłady pokazujące nieregularność w temacie. Końcówki osobowe będą się różniły w zależności od końcówki bezokolicznika (-ar,-er,-ir).

Na przykład czasownik calentar w liczbie pojedynczej odmienia się 1. caliento 2. calientas 3. calienta. Tak jak widzisz również i w tym przypadku e zamienia się na ie w temacie ale końcówki form osobowych są odmienne.

Wśród czasowników w których e zamienia się na ie należą:

calentar (podgrzewać),

cerrar (zamykać),

comenzar (zaczynać),

defender (bronić),

despertarse (budzić się),

divertir[se] (bawić [się]),

empezar (zaczynać),

encender (włączać),

entender (rozumieć),

mentir (kłamać),

merendar (jeść podwieczorek),

perder (gubić, tracić),

pensar (myśleć),

preferir (woleć),

querer (chcieć),

sentar siadać,

sentir[se] czuć [się] .

Do czasowników w których e zamienia się na i należą:

despedir (żegnać),

medir (mierzyć),

pedir (prosić),

repetir (powtarzać),

servir (służyć),

vestirse (ubierać się).

Czasowniki w których o zamienia się na ue to:

acostarse (kłaść się),

costar (kosztować),

devolver (oddawać),

doler (boleć),

dormir (spać),

encontrar (znajdować),

morder (gryźć),

poder (móc),

recordar (pamiętać),

soler (mieć zwyczaj),

sonar (brzmieć),

volver (wracać).

Ostatni, czwarty podtyp czyli wymianę u na ue reprezentuje tylko jeden czasownik: jugar (grać).

Kolejną kategorię hiszpańskich czasowników nieregularnych w persente de indicativo stanowią czasowniki nieregularne jedynie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Należą do niej:

caer (spadać)→ caigo

coger (brać)→ cojo

conducir (prowadzić pojazd)→ conduzco

conocer (poznawać)→ conozco

dar (dawać)→ doy

hacer (robić)→ hago

ofrecer (oferować)→ ofrezco

pertenecer (należeć)→ pertenezco

poner (kłaść)→ pongo

producir (produkować)→ produzco

saber (wiedzieć, umieć)→ sé

salir (wychodzić)→ salgo

traer (przynosić)→ traigo

Zauważ że większość czasowników kończących się w bezokoliczniku na -cir lub -cer w pierwszej osobie liczby pojedynczej będą się kończyły na -zco (wyjątkami będą czasowniki hacer, wymieniony powyżej oraz decir należący do następnej grupy).

Trzecia grupa czasowników nieregularnych to czasowniki łączące nieregularność typu samogłoskowego z nieregularnością spółgłoskową w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Można powiedzieć że jest to miks dwóch poprzednich kategorii. Jest to szczęśliwie niewielka grupa:

decir (powiedzieć) elegir oír (słyszeć) tener (mieć) venir (przychodzić)
yo digo elijo oigo tengo vengo
dices eliges oyes tienes vienes
él/ella dice elige oye tiene viene
nosotros decimos elegimos oímos tenemos venimos
vosotros decís elegís oís tenéis venís
ellos/ellas dicen eligen oyen tienen vienen

 

Czwarta grupa czasowników to czasowniki zupełnie nieregularne:

estar (być, znajdować się): 1. estoy, 2. estás, 3. está, 1. estamos, 2. estáis, 3. están

ir (iść, jechać): 1. voy, 2. vas, 3. va, 1. vamos, 2. vais, 3. van

ser (być): 1. soy, 2. eres, 3. es, 1. somos, 2. sois, 3. son

 

ZESTAW QUIZLET

Uff! Dużo informacji, prawda? Jeśli hiszpańskie czasowniki nieregularne stanowią dla Ciebie nadal trudność, poćwicz z naszym zestawem w aplikacji Quizlet.

ĆWICZENIA