Hiszpańskie Wyzwanie spis tematów

 

 

Za tydzień rozpoczynamy Hiszpańskie Wyzwanie 2. Jeśli chcesz powtórzyć jakiś konkretny temat, poniżej lista dotychczasowych lekcji w ramach Hiszpańskiego Wyzwania 1.

 

HISZPAŃSKIE WYZWANIE 1

 

LEKCJA 1/62: Wymowa

LEKCJA 2/62:  Akcent wyrazowy

LEKCJA 3/62:  Zaimki osobowe (ja, ty, on/ona), czasownik llamarse, powitania i pożegnania

LEKCJA 4/62: Czasownik ser, przeczenia, pytania zamknięte, formy dzierżawcze (mój, twój itd)

LEKCJA 5/62: Jak mówić o pochodzeniu, narodowaości, powitania i pożegnania

LEKCJA 6/62: Liczebniki 0-9, numery telefonów, forma USTED

LEKCJA 7/62: Zawody, tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników, rodzajniki EL i LA

LEKCJA 8/62: Czasownik TENER, liczba mnoga rzeczowników

LEKCJA 9/62: Zaimek cuánto, liczebniki 10-20

LEKCJA 10/62: Sklep, czasownik COSTAR, liczebniki 20-100

LEKCJA 11/62: Powtórka lekcji 1-10 i TEST

LEKCJA 12/62: Czasowniki regularne kończące się na -AR

LEKCJA 13/62: Czasowniki regularne kończące się na -ER

LEKCJA 14/62: Czasowniki regularne kończące się na -IR

LEKCJA 15/62: Czasowniki regularne kończące się na -IR

LEKCJA 16/62: Codzienne czynności, czasownik ir, czasowniki zwrotne

LEKCJA 17/62: Czynności codzienne

LEKCJA 18/62: Określanie częstotliwości wykonywanych czynności

LEKCJA 19/62: Mucho, poco i algunos

LEKCJA 20/62: Powtórka z zajęć 1-20

LEKCJA 21/62: Czasownik QUERER

LEKCJA 22/62: Czasownik GUSTAR (wyrażanie upodobań i zainteresowań), zaimki dop. bliższego (komu, czemu), czynności czasu wolnego

LEKCJA 23/62: Czasownik GUSTAR, también i tampoco

LEKCJA 24/62: Czasownik poder, prośby, pytanie o pozwolenie

LEKCJA 25/62: Miesiące i dni oraz zaimek pytający ¿Cuándo?

LEKCJA 26/62: Rodzina, formy dzierżawcze, przyimek DE

LEKCJA 27/62: Powtórzenie dotychczasowych zagadnień

LEKCJA 28/62: Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym cz. I

LEKCJA 29/62: Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym cz. I