Wszystko o oraciones de relativo

Wszystko o oraciones de relativo

Co to oraciones de relativo?

Oraciones relativas to zdania które mają na celu wyjaśnienie kim bądź czym jest dana osoba lub rzecz:

La mujer que vimos ayer es la mujer de Alejandro. 

El anciano que vive en el sexto es muy amable.

El juguete que me compró mi padre.

Zaimki względne

Tak jak widzisz, zaimek względny que jest używany w znaczeniu który, która, którzy, które i wprowadza wyjaśnienie. Oprócz que istnieją inne, mniej istotne:

quien/quienes znaczący tak samo jak que który, która, którzy, które, jednak możemy go użyć tylko i wyłącznie w odniesieniu do osób, typowy raczej dla stylu nieco bardziej formalnego: Quien bien te quiere te hará llorar.

cual/cuales, znaczący to samo co que lub quien/quienes, może tyczyć się osób lub rzeczy, jego użycie ogranicza się do rejestru formalnego.

donde, zaimek stosowany jedynie wobec miejsc: La casa donde nacimos. Dom gdzie/w którym się urodziliśmy.

cuyo/cuya/cuyos/cuyas oznacza: którego, której, których:

El chico cuya madre trabaja conmigo. Chłopiec którego mama pracuje ze mną.

Las personas cuyas casas son pintadas. Osoby których domy są malowane.

Zaimki poprzedzone przyimkiem i rodzajnikiem

Tak długo jak potrzebujemy użyć coś co znaczyć będzie tyle samo co który, która lub gdzie wystarczą nam dotychczas poznane zaimki. Sytuacja się komplikuje gdy chcemy powiedzieć dla której, pod którym, któremu czy po której.

Wtedy z pomocą przychodzą przyimki z rodzajnikami określonymi. Wprowadzają one brakujące do tej pory odcienie znaczeniowe.

antecedente + en/por/para/hacia/con/de  + el/la/los/las + que

Tak jak widzisz na powyższym schemacie po antecedente czyli po konkretyzowanym miejscu, rzeczy lub osobie następuje odpowiedni przyimek po nim rodzajnik określony odnoszący się do antecedente (konkretyzowanego, opisywanego rzeczownika) i wreszcie zaimek que.

La chica de la que se enamoró Enrique. Dziewczyna w której zakochał się Enrique (zakochać się w to enamorarse de).

La piedra con la que tropezamos era la de siempre. Kamień o który się potknęliśmy był tym co zawsze (tropezar con).

Zaimki donde i quien mogą również wchodzić w interakcje, jednak nie z rodzajnikiem:

La persona a quien acabo de ver es tu hermano. Osoba którą właśnie widziałem to twój brat.

 

Subjuntivo czy indicativo

Z tematem oraciones de relativo łączy się zagadnienie trybu subjuntivo. Wszystko zależy od tego czy antecedente czyli miejsce, osoba lub rzecz o której mówimy jest realny, namacalny, pewny czy hipotetyczny, przyszłościowy, nieznany:

Quiero hablar con la mujer de la que se enamoró mi padre. Chcę porozmawiać z kobietą w której zakochał się mój ojciec.

konkretna osoba ⇒ indicativo

Quiero encontrar a alguien que me comprenda y me valore. Chcę poznać kogoś kto mnie zrozumie i będzie mnie cenić.

osoba dotąd nieznana ⇒ subjuntivo

 

Especificativas czy explicativas

Możesz spotkać się z dwoma rodzajami oraciones de relativo: especificativas oraz explicativas. Especificativas specyfikują, konkretyzują antecedente. Podają informację konieczną dla zrozumienia naszej wypowiedzi przez druga osobę:

Esta noche te devuelvo el colgante que me prestaste. Wieczorem oddam ci wisiorek który mi pożyczyłaś.

Zdania explicativas czyli wyjaśniające dodają informację bez której moglibyśmy się obyć. Dodajemy ją między przecinkami:

Paula, que conocimos ayer, viene a cenar a nuestra casa. Paula którą poznaliśmy wczoraj przychodzi dzisiaj do nas na kolację.

 

Ćwiczenia

Jak widzisz oraciones relativas czyli zdania względne to prawdopodobnie jeden z bardziej złożonych tematów z którymi można mieć do czynienia ucząc się hiszpańskiego. Zapraszamy Cię do zrobienia ćwiczeń. Przekonaj się czy oraciones relativas nie kryją już przed Tobą tajemnic.