Opanuj perífrasis verbales B1-B2

Perífrasis verbales to konstrukcje składające się z dwóch czasowników. Pierwszy czasownik w zdaniu występuje w formie odmienionej, drugi występuje w formie bezokolicznika (infinitivo), imiesłowu czynnego (gerundio) lub imiesłowu biernego (participio pasado). Znaczenie pierwszego czasownika ulega zmianie pod wpywem towarzyszącego mu imiesłowu lub bezokolicznika.

 

 

 

Konstrukcje z bezokolicznikiem  (perífrasis de infinitivo)

acabar de + infinitivo

konstrukcja ta mówi o czynności która wydarzyła się przed chwilą. Pomimo tego że mówi się o czynności zakończonej, czasownik acabar odmieniony jest w czasie presente.

Acabo de hablar con Juan. Właśnie rozmawiałem z Juanem.

 

dejar de  infinitivo

to konstrukcja mówiąca o zaprzestaniu wykonywania danej czynności.

He dejado de ir al gimnasio. Przestałem chodzić na siłownię.

 

llevar sin + infinitivo

to konstrukcja mówiąca o tym jak długo ktoś pozostaje bez wykonywania danej czynności.

Llevo dos años sin fumar. Nie palę już dwa lata.

 

seguir sin + infinitivo

Jest to konstrukcja podobna do llevar sin, z tą różnicą że nie mówi o tym jak długo dana czynność nie jest wykonywana.

Sigo sin fumar. Nadal nie palę.

 

volver a + infinitivo

Mówi o powtórzeniu czynności.

La semana pasada volvimos a comprar un coche. W zeszłym tygodniu ponownie kupiliśmy samochód.

 

Konstrukcje z gerundio (perífrasis de gerundio)

llegar + gerundio

To konstrukcja mówiąca o tym jak długo trwa dana czynność.

Llevo tres meses viviendo aquí. Mieszkam tutaj już trzy miesiące.

 

seguir + gerundio

Mówi o kontynuacji czynności.

Sigo viviendo aquí. Nadal/Wciąż tutaj mieszkam.

 

 

Konstrukcje z participio pasado (perífrasis de participio)

llevar + participio

Mówi o częściowym wykonaniu planu, o dotychczasowym rezultacie pracy.

Llevo estudiados tres temas. Mam już opanowane 3 tematy (spośród 5).

 

tener + participio

Mówi o rezultacie pracy.

Tengo escritos tres poemas. Mam już napisane 3 wiersze (mogę na nich poprzestać).

 

á ñ