Opanuj perífrasis verbales B1-B2

Perífrasis verbales to konstrukcje składające się z dwóch czasowników. Pierwszy czasownik w zdaniu występuje w formie odmienionej, drugi występuje w formie bezokolicznika (infinitivo), imiesłowu czynnego (gerundio) lub imiesłowu biernego (participio pasado). Znaczenie pierwszego czasownika ulega zmianie pod wpywem towarzyszącego mu imiesłowu lub bezokolicznika.

 

 

czytaj więcej „Opanuj perífrasis verbales B1-B2”

czytaj więcej